Books - Read and Enjoyed

Trötthetssamhället

Ersatz, 2016

av Byung-Chul Han.

Sydkoreanska filosofen Byung-Chul Han är professor vid Universität der Künste i Berlin och beskriver i den korta, sextio sido långa essä problemet i nutidens tillvaro som en överdrift av positiva energi. Fram till 1960 talen var tillvaron präglat av förbud och krav; man måste göra det ena och man får inte göra det andra. Hela livet organiserades efter förbud och krav; alla hade förväntningar på individen: familjen, vänner, samhället, chefen, regeringen, religionen, etc. För dem flesta fanns inga stora tomrum som inte reglerades noggrant. Men under 1970, -80, och -90 talen ändrades det så småningom och ersatts med ett prestationssamhälle, och det räcker inter längre att följa regler; det räcker inte längre att man vet vad man få och inte få göra, men man måste göra vad man förmår att göra, man måste hitta sin egen, full potential. I själva verket får man inte längre följa alla givna regler, men man måste överskrida gränser och uppfinna nya former och innehåll. Det förväntas att vara innovationsrik och kreativ; entreprenörer, forskare, konstnärer är nutidens heroer. De som bara upprätthålla tillståndet, de som bara för vidare kunskap som ärvts från tidigare generationer är nödvändiga men beröms inte. De som inte uppfyller sin fulla potential, som inte hittar sin egen väg, misslyckas.

Att nutiden präglas av vad man kan göra inte av vad man göra, beskrivs av Byung-Chul Han att det domineras av positiva energi, inte av negativa energi. Och när alla är laddade med allt för mycket positiva energi och besjälat att göra extraordinära insatser, är det nästan oundviklig att många blir besvikna och frustrerade. När de höga förväntningarna uppfylls inte tröttnar man och orkar inte längre. Eftersom det är en allmän fenomen menar Byung-Chul Han att prestationssamhället leder till trötthetssamhället.

Visserligen berör Byung-Chul Han en viktig punkt och hans analys är träffsäker på flera sätt, men samtidigt generaliserar den så pass mycket att den komplexiteten i nutidens livssituationer återspeglas inte alls. De flesta i ett modernt samhälle världen över upplever en livssituation som präglas mer av skillnader, väldig olika fasetter och unika problem, Byung-Chul Hans analys vidrör bara en försumbar liten del av deras liv. Jag medger alltså att hans analys är korrekt men inte särskilt relevant.

(AJ Juli 2020)