Books - Read and Enjoyed

En katts resedagbok,

av Hiro Arikava

Nona 2019 (2015)

Enligt Philip följer svenska översättningar av japanska böcker originalens språkrytm mycket bättre än engelska eller tyska översättningar. Jag kan inte bedöma om hans teori återspeglar en underliggande likhet av båda språk och deras konstruktion gällande hur långa meningar är, hur de är uppbyggda och hur formuleringar skaffar de rätta associationer. Men jag vill gärna tro det eftersom det sättet som berättelsen flyttar på är mycket speciellt och ibland nästan hypnotiserande. Så jag hoppas att originalet framkallar liknande känslor och har samma inverkan på läsaren

Berättelsen utvecklas långsam och över långa perioder behandlas ytterligheter och trivialiteter. Intrycket förstärks genom perspektiven. Större delen av berättelsen beskrivs utifrån kattens perspektiv. Men det låga tempot och den betoning av ytterligheter döljer den verkliga berättelsen. I alla fall tog det för mig länge tills jag begrepp vad det handlar om.

Katten heter Nana och ser inte alls ut som katten som syns på framsidan. Han är nämligen vit med en svart svans. Nana betyder "sju" och fick namnet eftersom svansen ser ut som en sjua. Ärligt talat vet jag inte hur man ska föreställa sig en sådan svans. Nana är en strykerkatt och blir adopterad av Suroki, en katt älskare. Suroki reser genom halva Japan för att hitta en ny husse åt Nana. På resan träffar dem många, eller alla, nära vänner till Suroki från skol- och studietider. Nana förstår inte syftet med resan och varför en ny husse ska hittas, men uppenbarligen njuter båda av att resa tillsammans. Det finns en djup och ömsesidig tillgivenhet mellan Nana och Suroki, och denna kärlek är den egentliga kärnan av berättelsen.

Boken börjar långsam och lågmäld men i slutet berör den djupt. En vacker bok!

(AJ April 2020)